ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 123
4678910
111213141617
1820212224
25273031

2022-12-15 - 2022-12-19--36-59_am

2022 წლის 15 დეკემბერს, გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას, საკრებულოს თავმჯდომარე საბა ოდიშარია უძღვებოდა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ექვსი საკითხის. 1 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის 14 დეკემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №40-402234894 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №12-41223488-41) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინსტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების თაობაზე“ - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიურლი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის 14 დეკემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულ №40-402234894 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №12-41223488-41) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე სენაკის მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 3.  „სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   თანამდებობის  პირებისა  და  საკრებულოს  აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა  ფიჭური სატელეფონო  მომსახურებით  სარგებლობის  ლიმიტის  განსაზღვრისა და საწვავის გამოყოფის თაობაზე“ -სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 4 ნოემბრის   №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 4. ,,სენკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიურლი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 5. ,,სენკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღურების წესის დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიურლი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 6. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. ექვსივე საკითხზე მომხსენებელი იყო, სენაკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარე, საბა ოდიშარია

 

 

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 60 60